Privacy Policy

 Γενικά

Μπορείτε να αγοράσετε ηλεκτρονικά τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον παρόντα ιστότοπο με τη διαδικασία αγοράς που προτείνεται εν προκειμένω. Δεν θεωρούνται έγκυρες ή αποδεκτές προσπάθειες αγοράς ή κρατήσεων μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, φαξ ή άλλου μέσου εκτός από την προαναφερθείσα διαδικασία αγοράς. Εντούτοις, εφόσον κάποιος χρήστης δε δύναται να πραγματοποιήσει ηλεκτρονική αγορά προϊόντων μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και να καταθέσει το ποσό στον τραπεζικό μας λογαριασμό.

Για να πραγματοποιήσετε ηλεκτρονική αγορά προϊόντων μπορείτε να περιηγηθείτε στο παρόντα ιστότοπο και να εντοπίσετε το προϊόν που σας ενδιαφέρει και στη συνέχεια να το επιλέξετε πατώντας το πλαίσιο με το μέγεθος (και το χρώμα οπου ζητηθεί) στα δεξιά της φωτογραφίας του επιθυμητού προιοντος τοποθετώντας το στο ειδικό καλάθι αγοράς. Αφού ολοκληρώσετε την επιλογή, για να πραγματοποιήσετε την αγορά των προϊόντων που έχετε επιλέξει και τοποθετήσει στο καλάθι, καλείστε να καταγράψετε τις απαιτούμενες πληροφορίες ή να εγγραφείτε στην Ιστοσελίδα ή να εκτελέσετε τη διαδικασία εισόδου (login), αν έχετε ήδη κάνει εγγραφή, ή ακόμη, να δηλώσετε τα στοιχεία σας ως επισκέπτης, με σκοπό να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας και στη συνέχεια να επιτραπεί η κατάρτιση της σύμβασης όπως περιγράφεται. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η αγορά, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: όνομα, επώνυμο, κ.λπ), καθώς και τη διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων που επιλέξατε, τη διεύθυνση χρέωσης και έναν αριθμό τηλεφώνου για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με την αγορά, σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά διαφέρουν από εκείνα που δόθηκαν κατά την εγγραφή. Στο πέμπτο και τελικό στάδιο θα εμφανιστεί μία σελίδα ανακεφαλαίωσης της προς εκτέλεση παραγγελίας, ενώ αν μπαίνετε απο κινητό σύρετε δεξιά για να δείτε αναλυτικά το ποσό της παραγγελιας. Στη συνέχεια, έπειτα από προσεκτική ανάγνωση, θα πρέπει να εγκρίνετε ρητά τους παρόντες γενικούς όρους χρήσης και όρους πώλησης, τσεκάροντας στο σχετικό κουτί επιλογής (check-box) που υπάρχει στην ιστοσελίδα, και, τέλος, μέσω του πλήκτρου «Αποστολή Παραγγελίας», θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας. Μετά από αυτό, η παραγγελία διαβιβάζεται σε εμάς και ακολουθεί η αποστολή εκ μέρους μας μηνυμάτων που θα σας ενημερώνουν για το κάθε στάδιο της παραγγελίας. Κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αγοράς καλείστε επίσης να επιλέξετε τον τρόπο αποστολής-παραλαβής και τη μέθοδο πληρωμής, μεταξύ αυτών που διατίθενται. 

H Επιχείρησή μας δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του διαδικτυακού τόπου e-ndc.gr και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως εκάστοτε ισχύουν.
Για το λόγο αυτό δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στο e-ndc.gr ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου για να έχει ένας χρήστης πρόσβαση σε κάποιες προσφορές, θα πρέπει να γίνει προηγουμένως μέλος.

Ωστόσο, εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να παραγγείλει προϊόντα αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του αλλά και γενικότερα για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με αυτόν, είναι πιθανόν να του ζητηθεί από πλευράς του η γνωστοποίηση των προσωπικών του στοιχείων (όπως όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της εκτέλεσης των παραγγελιών και των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω του e-ndc.gr για την παροχή των προϊόντων. Επίσης, οι χρήστες κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του e-ndc.gr έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να ζητούν να λαμβάνουν ενημέρωση για νέα προϊόντα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και για τις υπάρχουσες προσφορές στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους ή με προωθητικό-ενημερωτικό μήνυμα μέσω SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που υποβάλλει στο e-ndc.gr είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν θα ενημερώνει τη σχετική υπηρεσία του e-ndc.gr ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα.
Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακοπεί η επικοινωνία για προωθητικούς λόγους αρκεί να επισκεφτεί τη φόρμα επικοινωνίας του δικτυακού τόπου e-ndc.gr , όπου μπορεί να δηλώσει οποτεδήποτε τη σχετική επιθυμία του. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το e-ndc.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενομένη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης. Το e-ndc.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απόρρητη και η Επιχείρηση λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής.
Με την εγγραφή του στο e-ndc.gr ο χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από τον Τσάκλα Νικόλαο ως υπεύθυνο για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων είτε από τον ίδιο είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσω για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό μου.
Ωστόσο συνιστάται στους χρήστες να μην αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληροφορίες που επιθυμούν να παραμείνουν απόρρητες.

Δικαιώματα Υποκειμένων

Ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων έχετε το δικαίωμα: (α) να γνωρίζετε εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από το Σωματείο μας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν. 2472/1997) και (β) να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, ρητώς συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να αιτηθείτε διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 ν. 2472/1997).
Oι εγγεγραμμένοι χρήστες καθώς και όσοι παρέχουν προσωπικά τους στοιχεία στο διαδικτυακό τόπο e-ndc.gr , έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:     α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, β) τους σκοπούς επεξεργασίας και τους τυχόν αποδέκτες, γ) τη διόρθωση των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο, καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για τα δεδομένα που τους αφορούν.
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση τη διαγραφή των στοιχείων τους, ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με οποιονδήποτε από τους διαθέσιμους τρόπους μαζί μας. Η διαγραφή από την ηλεκτρονική επικοινωνία, μπορεί να γίνει επίσης πατώντας unsubscribe που θα βρείτε στο κάτω μέρος του ηλεκτρονικού αρχείου (newsletter).
Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του e-ndc.gr συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία.
Τέλος έχετε δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, ρητώς συμπεριλαμβανομένης και της ως άνω δυνατότητας να αιτηθείτε διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.

Σκοπός της Επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι ο εξής:
α. O έλεγχος της τήρησης των όρων χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου.
β. Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς, στο πλαίσιο αποστολής παραγγελίας: Η ελάχιστη αναγκαία επεξεργασία των δεδομένων αυτών για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης αγοραπωλησίας (εφόσον αυτή καταρτισθεί) και ειδικότερα η αποστολή, παράδοση και τιμολόγηση των προϊόντων που επιλέξατε προς αγορά.
γ. Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς, στο πλαίσιο αποστολής μηνύματος ή αιτήματος: Η ελάχιστη αναγκαία επεξεργασία των δεδομένων αυτών για την επικοινωνία μαζί μας και την ενημέρωσή σας
δ. Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς προκειμένου να λαμβάνετε από την Επιχείρησή μας μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα, σκοπός της επεξεργασίας, εφόσον έχει ληφθεί η σχετική συγκατάθεσή σας, είναι η αποστολή των εν λόγω μηνυμάτων προς εσάς.

Αποδέκτες των Δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων: (α) Για στοιχεία που υποχρεούται η Επιχείρηση να ανακοινώνει βάσει σύμβασης, νομοθετήματος, δικαστικής και κανονιστικής αποφάσεως: δημόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δικαστικές αρχές καθώς και δημόσιοι λειτουργοί και (β) Για όλα τα αναγκαία για την επίτευξη κάθε συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας στοιχεία: o Τσάκλας Νικόλαος και το εξουσιοδοτημένο κάθε φορά πρόσωπο.
Η Επιχείρηση μας δε θα αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει χωρίς τη συγκατάθεσή σας σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προσωπικά σας δεδομένα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Το e-ndc.gr είναι εναντίον της συγκέντρωσης δεδομένων ανηλίκων, δηλαδή ατόμων που είναι κάτω των 18 ετών.

Αγορά ως επισκέπτης

Αυτή η ιστοσελίδα επιτρέπει επίσης τις αγορές μέσω της λειτουργίας αγοράς ως επισκέπτης. Αυτός ο τρόπος αγοράς απαιτεί μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για την επεξεργασία της παραγγελίας σας. Επισημαίνεται ότι κατά τη διαδικασία της αγοράς, σας δίνετε η δυνατότητα να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε ως μέλος ή να συνεχίσετε ως μη εγγεγραμμένο μέλος.

Διαθεσιμότητα

Όλες οι παραγγελίες των προϊόντων εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα τους. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμο, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή τηλεφώνου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την παραγγελία, ώστε να σας ενημερώσουμε α) για το πότε πιθανολογείται η παράδοσή του εν λόγω προϊόντος. Εάν θεωρείτε ότι το χρονικό διάστημα παραλαβής του προϊόντος δε σας ικανοποιεί, μπορείτε να ανακαλέσετε την παραγγελία του εν λόγω προϊόντος ενώ η τυχόν λοιπή παραγγελία του μπορεί να εκτελείται κανονικά., β) σχετικά με διαθέσιμα παρόμοια προϊόντα ίσης ή ανώτερης ποιότητας και αξίας, τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε. Εάν δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε τέτοιου είδους παρόμοια προϊόντα, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που ενδεχομένως έχετε πληρώσει στο ακέραιο. 

Ακύρωση της παραγγελίας

Πριν αποσταλεί η παραγγελία σας, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας, έχετε τη δυνατότητα να πατήσετε το πεδίο Αφαίρεση και να προβείτε έτσι στην αυτόματη ακύρωση της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που έχετε παραγγείλει περισσότερα από ένα προϊόντα και επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία κάποιου ή κάποιων από αυτά απο το καλάθι, πατήστε το πεδίο «Αφαίρεση» με εικονίδιο Χ ωστε να ακυρώσετε την παραγγελία των προϊόντων που δεν επιθυμείτε να συμπεριληφθούν στην τελική σας παραγγελία.
Σε κάθε περίπτωση εάν εκ παραδρομής πατήσατε το πεδίο «Αποστολή Παραγγελίας» σας προτρέπουμε να επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας προς αποφυγήν άσκοπης ταλαιπωρίας.

Τροποποίηση της παραγγελίας

Η τροποποίηση της παραγγελίας μετά την αποστολή της παραγγελίας δεν είναι εφικτή. Σε περίπτωση που επιθυμείτε κάτι τέτοιο θα πρέπει να προβείτε σε ακύρωση της παραγγελίας σας, πριν την αποστολή αυτής, και να επιλέξετε άλλα προϊόντα.
Σε κάθε περίπτωση εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε την παραγγελία σας πριν ή μετά την «Επιβεβαίωση της παραγγελίας» σας και σε κάθε περίπτωση πριν την θεωρήσουμε ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ και προς Αποστολή σας προτρέπουμε το συντομότερο δυνατό να επικοινωνήστε μαζί μας με κάθε τρόπο.

Παρακολούθηση της παραγγελίας

Το e-ndc.gr σας παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την πορεία της παραγγελίας σας, μέσω των ενημερωτικών email που λαμβάνετε κάθε φορά που η παραγγελία σας αλλάζει στάδιο. Επίσης, ανά πάσα στιγμή, α) ως εγγεγραμμένο μέλος στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να συνδεθείτε δίνοντας username και password ή μέσω του προφίλ σας στα συνεργαζόμενα κοινωνικά δίκτυα και να μπείτε στο πεδίο «Ο Λογαριασμός μου» όπου θα επιλέξετε το πεδίο «Παραγγελίες» προκειμένου να ενημερώνεστε για το στάδιο που βρίσκετε η παραγγελία σας, β) ως επισκέπτης επιλέγοντας το πεδίο «Εξέλιξη Παραγγελίας» από την κατηγορία «Ο Λογαριασμός μου» και εισάγοντας τον αριθμό της παραγγελίας και το email χρέωσης μπορείτε να ενημερώνεστε για το στάδιο που βρίσκεται η παραγγελία σας.

Απόρριψη παραγγελίας

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε από την παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή, και να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιώσουμε όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται σε εμάς, μπορεί να προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να απορρίψουμε τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε ήδη στείλει την επιβεβαίωση παραγγελιας.

ΚΟΥΠΟΝΙΑ

Οι Εκπτωτικοί κωδικοί-κουπόνια έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και τοποθετούνται στο πρώτο βήμα της παραγγελίας. Οι εκπτωτικοί κωδικοί δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προωθητικές ενέργειες.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα και ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές που αναγράφονται είναι οι τελικές, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α αλλά όχι τα έξοδα αποστολής και τα έξοδα αντικαταβολής, τα οποία προστίθενται στη συνολική τιμή κατά την επισκόπηση του καλαθιού αγορών σας και πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας (αν μπαίνετε απο κινητό σύρετε δεξιά). Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 


Περιπτώσεις λαθών

Δεν υποχρεούμαστε να σας προμηθεύσουμε κανένα προϊόν στη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (ακόμα και αν σας έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση Αποστολής), στην περίπτωση που το σφάλμα στην τιμή είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο και μπορεί ευλόγως να αναγνωριστεί από εσάς ως λανθασμένη τιμή.
Ειδικότερα σε περίπτωση που κατά την επιλογή προϊόντος στην Ιστοσελίδα μας σύμφωνα με τα παραπάνω παρατηρήσετε ότι η τιμή ενός ή περισσοτέρων από τα προϊόντα που θέλετε να επιλέξετε και να αγοράσετε είναι σαφώς χαμηλότερη από την πρότυπο εφαρμοζόμενη τιμή, με την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων ή/και προσφορών που μπορεί να ισχύουν εκείνη τη στιγμή, εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων στην Ιστοσελίδα, παρακαλείσθε να μην προχωρήσετε με την εντολή αγοράς και να μας αναφέρετε το τεχνικό σφάλμα.
Εάν έχετε ολοκληρώσει τις αγορές σας πατώντας το πεδίο «Αποστολή Παραγγελίας» που περιλαμβάνει ένα προϊόν του οποίου η τιμή είναι σαφώς χαμηλότερη από την πρότυπο εφαρμοζόμενη τιμή, με την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων ή/και προσφορών που μπορεί να ισχύουν εκείνη τη στιγμή, εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων στην Ιστοσελίδα: (Α) αν δεν έχετε λάβει ακόμη το Προϊόν, (i) θα πρέπει να ακυρώσουμε την παραγγελία σας, να αποτρέψουμε την αποστολή και παράδοση του εν λόγω προϊόντος σε εσάς , στέλνοντας συγχρόνως ειδοποίηση για το σκοπό αυτό μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει (ii) και να σας επιστρέψουμε τα χρήματα της πληρωμής, λόγω της ακύρωσης της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 10 ημερών από την ακύρωση της παραγγελίας, χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε εσείς για την αρχική πληρωμή του προϊόντος. (Β) αν έχετε ήδη λάβει το προϊόν, θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα μέσω e-mail (ή/και τηλεφωνικώς) για το τεχνικό σφάλμα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών της παραγγελίας και θα σας προσφέρουμε τις εναλλακτικές, (i) να καταβάλετε εντός και όχι αργότερα των πέντε (5) ημερών, χρησιμοποιώντας μία από τις μεθόδους πληρωμής που διατίθενται στο Διαδικτυακό Τόπο, τη διαφορά μεταξύ της σωστής τιμής του προϊόντος και της εσφαλμένη που υποδεικνύεται στην αρχική παραγγελία, ή (ii) να ακυρώσουμε την παραγγελία, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στο ίδιο σημείωμα του e-mail για το πώς να επιστρέψετε το προϊόν στο φυσικό μας κατάστημα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση Ρουμπέση 4, Νέος Κόσμος 11744, με δικά μας έξοδα, εντός και όχι αργότερα από τις επόμενες 14 (δεκατέσσερις) ημέρες ακέραιο, πλήρες, με όλα τα μέρη και εξαρτήματα (συμπεριλαμβανομένων αναλλοίωτων ετικετών και οδηγιών/ σημειώσεων/ εγχειριδίων που παρέχονται, την αρχική συσκευασία και τη συσκευασία και το πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγύησης – Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρησή μας οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα που καταβάλατε για την ακύρωση της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 10 ημερών από την ακύρωση της παραγγελίας, χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε εσείς για την αρχική πληρωμή.