Terms & Conditions

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα και έναρξη ισχύος 25/06/2021

Με την είσοδό σας τον διαδικτυακό μας τόπο – ανεξαρτήτως των τεχνολογικών μέσων μέσω των οποίων πραγματοποιείται η πρόσβαση σε αυτόν – ή/και χρησιμοποιώντας υλικό από τις ιστοσελίδες μας, τεκμαίρεται πως έχετε λάβει γνώση των παρόντων όρων χρήσης και τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι από κάθε αξίωση προκύψει από την επίσκεψή σας στο e-ndc.gr. Σας παρακαλούμε να διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς. Εάν δε συμφωνείτε με όλους τους όρους που προβλέπονται στο παρόν, μην χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα.
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου εναπόκειται στην κρίση του κάθε χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.
Ο χρήστης απαγορεύεται να αποστέλλει ή εκπέμπει μέσω του e-ndc.gr παράνομο υλικό. Ως τέτοιο θεωρείται το υλικό εκείνο που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή/και είναι ψευδές, ανακριβές, απειλητικό ,ρατσιστικό, υβριστικό, προσβλητικό, βίαιο, δυσφημιστικό ή προτρέπει σε ποινικά κολάσιμες πράξεις. Απαγορεύεται επίσης στους χρήστες η με οποιοδήποτε τρόπο πρόκληση βλάβης σε άλλα άτομα, η παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών-μελών που έχει ως σκοπό την παραπλάνηση σχετικά με την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω του e-ndc.gr, η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή χρήση οποιουδήποτε άλλου μέσου για την εγκατάσταση οποιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου σχετικού με την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλουμένων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη προώθηση περιεχομένου μη επιθυμητή. Απαγορεύεται η παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο. Με τη χρήση της ιστοσελίδας αυτής συμφωνείτε και δεσμεύεστε ότι δε θα θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του παρόντος διαδικτυακού τόπου και ότι δε θα εμποδίσετε οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο.
Ενδεικτικώς δεν επιτρέπεται να κάνετε κακή χρήση της παρούσας ιστοσελίδας μεταδίδοντας εν γνώσει σας ιούς, trojan horses, σκουλήκια υπολογιστών και άλλα κακόβουλα ή/και επιζήμια λογισμικά. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα και στον διακομιστή της, ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας. Αναλαμβάνετε ακόμη την υποχρέωση να μην επιτεθείτε στην ιστοσελίδα μέσω άρνησης εξυπηρέτησης ή μέσω διαχεόμενης άρνησης εξυπηρέτησης. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου για παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις.
Με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι το e-ndc.gr και η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρουν για υλικό με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται στο διαδικτυακό τόπο ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Επιχείρηση ενστερνίζεται ή αποδέχεται τέτοιου είδους περιεχόμενο. Επιπροσθέτως συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του e-ndc.gr μπορεί να εκτεθείτε σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο εκ μέρους τρίτων, έως ότου το αντιληφθούμε και το διαγράψουμε.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί βλάβη σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα στη διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος. Το e-ndc.gr, ως επιχείρηση δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική ή δικαστική Αρχή, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει παρόμοιο υλικό ή πληροφορίες.
Ως χρήστες δεσμεύεστε ότι τα στοιχεία που θα υποβάλλετε στο e-ndc.gr είναι πλήρη, ορθά και ακριβή, ότι συμμορφώνεστε με τους κανόνες της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και ότι δεν παραβιάζετε οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα τρίτων.
Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στο διαδικτυακό τόπο ή τα συστήματα που μεταδίδουν το διαδικτυακό τόπο στους χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω ζημία και αναλαμβάνει οιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης.
Επίσης, ο χρήστης του e-ndc.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την επιχείρηση μας και τους συνεργάτες μας για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του e-ndc.gr και γενικότερα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.
Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα και υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής, αναλαμβάνετε επιπροσθέτως:
– Να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μόνο για να υποβάλετε θεμιτά ερωτήματα ή παραγγελίες.
– Να μην προβαίνετε σε ψευδείς παραγγελίες. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια παραγγελία έχουμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.
– Να μας παρέχετε ορθώς και ακριβώς τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Με τον τρόπο αυτό, αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο. Εάν δεν μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας.
– Με την υποβολή παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας είναι διαθέσιμα για παράδοση μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το e-ndc.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, τόσο όσον αφορά στην ταυτότητα της επιχείρησης και του ηλεκτρονικού καταστήματος, όσο και των παρεχόμενων απ’ αυτό υπηρεσιών υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου για λόγους ανωτέρας βίας.

Το e-ndc.gr δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών του τα οποία περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και δεν έχετε προμηθευτεί από εμάς. Η σχετική ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους επί μέρους πωλητές-προμηθευτές των προϊόντων αυτών. Τα προϊόντα που διαθέτουμε προς πώληση προέρχονται αποκλειστικά από επίσημους προμηθευτές με νόμιμη εμπορική δραστηριότητα . Δηλώνουμε υπεύθυνα και κατηγορηματικά ότι όλα μας τα επώνυμα προϊόντα είναι αυθεντικά πρόσφατης εποχιακής συλλογής και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα διαθέσουμε απομιμήσεις ή εκπτωτικά στοκ. Εμείς από το κατάστημα μας, τηρώντας αυστηρά όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μετρά ασφαλείας,πάντα ελέγχουμε την ποιότητα των προϊόντων μας πριν τα διαθέσουμε προς αποστολή, ώστε να είναι άρτια και σε άριστη κατάσταση. Εαν  κάποιο προιόν έχει κάποιο αμελητέο ελάτωμα ή κατασκευαστική αστοχία την οποία δεν είχαμε διαπιστώσει όταν το αναρτήσαμε διαδικτυακά, θα σας ενημερώσουμε και θα γίνει μείωση τιμής, ειδάλως δεν θα το διαθέσουμε. Προτού τα προιόντα μας αποσταλούν σε εσάς συσκευάζονται με τον ίδιο τρόπο που μας τα παρέδωσε ο επίσημος προμηθευτής ώστε να παραμείνουν ασφαλή και σε άψογη κατάσταση κατά την μεταφορά. Ωστόσο θα είναι εμφανές πως το προϊόν έχει ανοιχτεί και ελεγχθεί. Σε περίπτωση που μας ζητήσετε να παραλάβετε το προϊόν που αγοράσατε συσκευασμένο και σφραγισμένο όπως μας παραδόθηκε από τον προμηθευτή (εαν είναι αυτό εφικτό) χωρίς να το έχουμε αποσυσκευάσει και ελέγξει, τότε δεν φέρουμε ευθύνη για ενδεχόμενο δόλο πώλησης ελατωματικού προιόντος, ενώ για την κατάσταση του προϊόντος και αντικατάσταση του με καινούριο υπεύθυνος να το κρίνει θεωρείται ο προμηθευτής έμπορος χονδρικής, με διαμεσολάβηση δική μας καλή τη πίστη.

Τα χρώματα των προιόντων που εμφανίζονται στις φωτογραφίες ειναι τα πραγματικά χρώματα, ενώ όπου υπάρχουν μικρές χρωματικές αποκλίσεις θα υπάρχουν διευκρινήσεις στην περιγραφή. Το χρώμα στο μικρό πλαίσιο δίπλα στην φωτογραφία (αν ζητηθεί σαν επιλογή) το οποίο πρέπει να επιλέξετε μαζί με το μέγεθος για να προσθέσετε στο καλάθι, είναι ενδεικτικό και δεν ανταποκρίνετε πάντα στην πραγματική απόχρωση. 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Εάν χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες επικοινωνίας που σας παρέχει ο δικτυακός αυτός τόπος για να αναφέρετε άλλες πληροφορίες πλην προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα προτάσεις σχετικά με το διαδικτυακό τόπο ή ιδέες για διαφημίσεις και προϊόντα καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, οι πληροφορίες, οι προτάσεις και ιδέες αυτές περιέρχονται στην κατοχή του e-ndc.gr με τη ρητή συναίνεσή σας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν/αξιοποιηθούν από την Επιχείρηση με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. αναπαραγωγή, τροποποίηση, κοινοποίηση σε τρίτους κλπ) για εμπορικούς ή μη σκοπούς, παραιτούμενοι από οποιοδήποτε δικαίωμα στις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις και ιδέες που παρείχατε οικειοθελώς καθώς επίσης και από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης για τη χρήση του ως άνω υλικού από το e-ndc.gr

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το e-ndc.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, να διακόψει τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. Η Επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία υποχρέωση απέναντι οιουδήποτε για την ως άνω διακοπή ή για κάθε περίπτωση απαίτησης που σχετίζεται με την ως άνω διακοπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν ευθυνόμαστε σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία σας με τους τρίτους παροχής υπηρεσιών που διαφημίζονται στο e-ndc.gr και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ σας σχέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση παραλαβή των προϊόντων, εντούτοις επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Το e-ndc.gr δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών του για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων που περιγράφονται στο Κεφάλαιο «Επιστροφές Προϊόντων».)
Η Επιχείρηση μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η κατάσταση των αποθεμάτων μας να είναι πάντα ενημερωμένη, ωστόσο δεν είναι σε θέση να παράσχει 100% εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωσή σας περί της μη διαθεσιμότητάς τους.
Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του e-ndc.gr, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη (π.χ. ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ζημία που οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων όπως υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων, διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης του δικτυακού τόπου ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου του, σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ). Το e-ndc.gr χρησιμοποιείται ως έχει, χωρίς εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη και ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του. Το e-ndc.gr καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες αποδέχονται ότι το e-ndc.gr δικαιούται να τροποποιεί ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του ακόμη και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του e-ndc.gr ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, το e-ndc.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ’ αμελείας ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση το e-ndc.gr διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.
Το e-ndc.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται σε άμεσο χρόνο ή ότι ο server που καθιστά διαθέσιμο το e-ndc.gr δεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε ουδεμία περίπτωση το e-ndc.gr

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Γενικά

Κάθε αγορά διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους πώλησης, με βάση την έκδοση που είναι δημοσιευμένη στην Ιστοσελίδα τη στιγμή που ο καταναλωτής διαβιβάζει την παραγγελία.
Η σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ της επιχείρησης και του εκάστοτε αγοραστή διατίθεται μόνο στην Ελληνική γλώσσα και καθορίζεται από την ελληνική νομοθεσία.
Η παραγγελία αγοράς, που μας διαβιβάζετε μέσω της Ιστοσελίδας, έχει ισχύ συμβατικής πρότασης και διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους πώλησης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και τους οποίους ο εκάστοτε καταναλωτής, με τη διαβίβαση της παραγγελίας του προς την Επιχείρησή μας, έχει την υποχρέωση να αποδεχθεί πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη. Πριν προβείτε στην αγορά των προϊόντων, με την αποστολή της παραγγελίας αγοράς, ζητείται από εσάς να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες γενικούς όρους πώλησης και την πληροφοριακή παράγραφο σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να αποθηκεύσετε στη μνήμη ή να αναπαραγάγετε ένα αντίγραφο για προσωπική σας χρήση.
Ταυτόχρονα με την διαβίβαση της παραγγελίας αγοράς, αποδέχεστε ότι η επιβεβαίωση των πληροφοριών που αφορούν την παραγγελία που πραγματοποιήσατε και οι παρόντες γενικοί όροι πώλησης στάλθηκαν, μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που εσείς μας δηλώσατε κατά την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγοράς.
Για να πραγματοποιήσει αγορές μέσω της ιστοσελίδας, ο καταναλωτής πρέπει να είναι ενήλικος (άνω των 18 ετών) και να έχει ικανότητα δικαιοπραξίας.

Τρόπος κατάρτισης της σύμβασης

Η παρουσίαση των προϊόντων στην Ιστοσελίδα μας είναι μη δεσμευτική για την επιχείρησή μας και αποτελεί μια απλή πρόσκληση προς τον καταναλωτή να υποβάλλει μια πρόταση σύμβασης αγοράς και όχι δημόσια προσφορά προς το κοινό.
Οι δε πληροφορίες που αναφέρονται στους παρόντες Όρους δε συνιστούν πρόταση πώλησης, αλλά περισσότερο πρόσκληση για ενημέρωση. Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί καμία σύμβαση μεταξύ μας αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα, παρά μόνον όταν η παραγγελία σας γίνει αποδεκτή από εμάς. Αν δεν δεχτούμε την παραγγελία σας και τα χρήματα έχουν ήδη αφαιρεθεί από το λογαριασμό σας, τότε αυτά θα επιστρέφονται στο ακέραιο.
Για να κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε τη διαδικασία της online αγοράς (επιλογή προϊόντων ανά κατηγορίες και προσθήκη τους στο καλάθι με δυνατότητα συνέχισης αγορών ή ολοκλήρωσης της παραγγελίας πατώντας το κουμπί «ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ», συμπλήρωση στοιχείων, επιλογή τρόπου παράδοσης και πληρωμής και «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ», όπως αναλυτικώς εκτίθεται και κατωτέρω. 

Αν παραγγείλετε από κινητό, στο τελικό πέμπτο στάδιο για την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα αναγράφονται αναλύτικα τα προιόντα που επιλέξατε. Σύρετε δεξιά για να εμφανιστεί αναλυτικά το τελικό κόστός (μεταφορικά, αξία προ και μετά ΦΠΑ) και να ολοκληρωθεί η παραγγελία. 

Κατόπιν θα λάβετε ένα e-mail από εμάς το οποίο θα επιβεβαιώνει την λήψη της παραγγελίας σας. Όλες οι παραγγελίες τελούν υπό την αποδοχή τους εκ μέρους μας και η εν λόγω αποδοχή θα επιβεβαιώνεται με την αποστολή σε εσάς ενός e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η περαγγελΙα και το προϊόν έχει δεσμευθεί προς αποστολή (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΚΕ) με τα σχετικά σχόλια και ΑΠΕΣΤΑΛΜΈΝΗ όταν παραδοθεί στην μεταφορική όπου θα αναγράφεται ο αριθμός αποστολής track number. Η σύμβαση για την αγορά ενός προϊόντος μεταξύ μας (“Σύμβαση”) θα θεωρείται μόνο τότε συναφθείσα όταν σας στέλνουμε την επιβεβαίωση.

 Η παραγγελία σας, η επιβεβαίωση της παραγγελίας από την επιχείρησή μας και οι γενικοί όροι που διέπουν τη σχέση μεταξύ μας θα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά από εμάς. Εσείς θα μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο αυτών, αποστέλλοντας σε εμάς μια ειδοποίηση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η τηλεφωνικά.
Η Επιβεβαίωση της παραγγελίας ή/και της Αποστολής σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να πραγματοποιείται από εμάς με τηλεφωνική επικοινωνία, όπου θα σας γνωστοποιούμε την επιβεβαίωση και τον αριθμό της παραγγελίας.

Επισημαίνεται ότι η Σύμβαση θα αφορά μόνο στα προϊόντα των οποίων την αποστολή έχουμε επιβεβαιώσει. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας προμηθεύσουμε τυχόν περαιτέρω προϊόντα που ενδεχομένως είναι μέρος της παραγγελίας σας, παρά μόνο όταν επιβεβαιωθεί η αποστολή των εν λόγω προϊόντων με ξεχωριστή Επιβεβαίωση Αποστολής.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 Σύμβαση από απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν κατά την πρόταση σύναψης σύμβασης ο καταναλωτής δεν ενημερώθηκε με τα μέσα της χρησιμοποιούμενης τεχνικής επικοινωνίας κατά τρόπο σαφή για τα ακόλουθα ιδίως στοιχεία:
α) την ταυτότητα του προμηθευτή, β) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας,
γ) την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, δ) τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης, ε) τη διάρκεια ισχύος της πρότασης για σύναψη σύμβασης και στ) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης διαβάστε αναλυτικά στην ενότητα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ